Quy định bồi thường đối với đất tạm giao

Nhà tôi có mảnh đất được gọi là tạm giao của nhà nước. Hiện tại đang có nhà đầu tư về xây chung cư tại đây, có lấy đất. Khi bồi thường đất, gia đình tôi chỉ nhận được khoản bồi thường về hoa màu và không có bất kì khoản hỗ trợ nào khác nữa.

Luật sư cho tôi hỏi về đất tạm giao và khi lấy đất thì sẽ được hỗ trợ đền bù như thế nào? Xin cảm ơn.

phuongbi211192@…

tg1 1edf

Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện để hộ gia đình cá nhân là đang sử dụng đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là “Giấy Chứng Nhận”) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy Chứng Nhận mà chưa được cấp, trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/07/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nhưng không có Giấy Chứng Nhận không đủ điều kiện để được cấp Giấy Chứng Nhận.
 
Như vậy, đối với phần đất tạm giao của gia đình bạn sẽ không được nhận tiền bồi thường về đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *