Author Archives: blogcamhung.edu.vn

“Bức tranh” tổng thể về dinh dưỡng của người Việt năm 2020

Trung tuần tháng 4 vừa qua, “bức tranh” tổng thể về dinh dưỡng của người Việt năm 2020 đã được công bố. Đan xen những mảng màu sáng – tối là nhận định của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về “bức tranh” này. Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc được tiến hành thường […]