Author Archives: eglutan.vn

Bác sĩ giải thích nguyên nhân người đàn ông đi vệ sinh cũng x.uất t.inh

Chưa từng quan hệ t.ình d.ục, hiếm hoi mới t.hủ d.âm một lần, người đàn ông 31 t.uổi bối rối không biết mắc bệnh gì mỗi khi đi vệ sinh phải rặn do táo bón lại… x.uất t.inh. Người đàn ông bối rối không biết mắc bệnh gì khi mỗi lần đi nặng lại… x.uất […]