Author Archives: huyengumi.com

Sâu răng sữa ở trẻ trước t.uổi tới trường là hơn 90%, chuyên gia nói gì?

Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ sâu răng ở trẻ trước t.uổi đến trường là hơn 90% ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và số liệu nghiên cứu gần đây cho thấy, gần 79% t.rẻ e.m 3 t.uổi ở Hà Nội sâu răng sữa, tỷ lệ sâu răng sữa sớm là 64,5% […]