Author Archives: blogmonngon.edu.vn

Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Bên cạnh nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19, các địa phương cần chủ động hơn nữa đối với công tác phòng, chống các dịch bệnh mùa hè, nhất là các bệnh tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH)… Hiện thời tiết ở nước ta đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm tại […]