Author Archives: inhoadon.edu.vn

Lạm dụng chất khử trùng tay có thể gây hại

Trong đại dịch COVID-19, việc sử dụng chất khử trùng tay trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc lạm dụng các chất khử trùng này có thể gây hại. Việc sử dụng nước rửa tay và các sản phẩm làm sạch kháng khuẩn và kháng virrus khác đã tăng vọt kể từ khi đại dịch […]